Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.elegantevents.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8344952
Προηγούμενη τιμή : 3196401
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.7%