Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nexusvideo.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15592332
Προηγούμενη τιμή : 8071394
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.23%