Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.powered.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3740796
Προηγούμενη τιμή : 1820445
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.34%