Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.artenova.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7728775
Προηγούμενη τιμή : 3509181
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.6%