Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.palmin.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17872982
Προηγούμενη τιμή : 9626501
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -46.14%