Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vioprofal.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13980597
Προηγούμενη τιμή : 11718016
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -16.18%