Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://pirotekltd.tripod.com/
Τρέχουσα τιμή : 244
Προηγούμενη τιμή : 333
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 36.48%