Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.jubiland.gr/
Τρέχουσα τιμή : 26727719
Προηγούμενη τιμή : 4759763
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -82.19%