Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.domissima.gr/
Τρέχουσα τιμή : 19653695
Προηγούμενη τιμή : 13137032
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.16%