Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bestdealre.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10838804
Προηγούμενη τιμή : 4820047
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.53%