Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.stegh.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18418650
Προηγούμενη τιμή : 7272682
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.51%