Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.crete-estate.net/
Τρέχουσα τιμή : 19794505
Προηγούμενη τιμή : 8477958
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -57.17%