Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.daskos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5632654
Προηγούμενη τιμή : 5948834
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 5.61%