Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.neotex.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8005406
Προηγούμενη τιμή : 4722235
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.01%