Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pedmiede.gr/portal/index.php
Τρέχουσα τιμή : 7723056
Προηγούμενη τιμή : 16234021
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 110.2%