Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fytotechnia.gr/
Τρέχουσα τιμή : 16766226
Προηγούμενη τιμή : 11192879
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.24%