Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.votsalo.net/
Τρέχουσα τιμή : 4675579
Προηγούμενη τιμή : 3377151
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -27.77%