Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.roi-kadoglou.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23798268
Προηγούμενη τιμή : 7103711
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -70.15%