Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.zampas.com/
Τρέχουσα τιμή : 18164560
Προηγούμενη τιμή : 8226581
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.71%