Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bluoceano.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11263444
Προηγούμενη τιμή : 8393289
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -25.48%