Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.al-design.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21499535
Προηγούμενη τιμή : 11927769
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.52%