Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.softwarelift.gr/
Τρέχουσα τιμή : 27320092
Προηγούμενη τιμή : 6368690
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -76.69%