Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.chaniabank.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3602479
Προηγούμενη τιμή : 3454887
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -4.1%