Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.emporiki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 126427
Προηγούμενη τιμή : 91772
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -27.41%