Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.cofidis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11838140
Προηγούμενη τιμή : 9585737
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.03%