Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.cetelembank.gr/
Τρέχουσα τιμή : 216410
Προηγούμενη τιμή : 477802
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 120.79%