Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kapachange.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2269095
Προηγούμενη τιμή : 6594564
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 190.63%