Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.greekassets.com/
Τρέχουσα τιμή : 21469615
Προηγούμενη τιμή : 11222741
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.73%