Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bakertillyhellas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8738001
Προηγούμενη τιμή : 8646162
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -1.05%