Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xoplismos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25025540
Προηγούμενη τιμή : 8647688
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.44%