Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.e-skafos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 377133
Προηγούμενη τιμή : 135357
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.11%