Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.iraklis-metaforiki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21560378
Προηγούμενη τιμή : 9672014
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.14%