Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.detsis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13956632
Προηγούμενη τιμή : 5408299
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -61.25%