Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anemferries.gr/
Τρέχουσα τιμή : 17042186
Προηγούμενη τιμή : 5551271
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.43%