Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.petran.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7639628
Προηγούμενη τιμή : 6156861
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.41%