Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.rotaboats.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9686918
Προηγούμενη τιμή : 4778688
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.67%