Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.arenal.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21141944
Προηγούμενη τιμή : 13095965
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.06%