Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aktotechniki.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4016684
Προηγούμενη τιμή : 2332220
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.94%