Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.euroseas.com/
Τρέχουσα τιμή : 14024080
Προηγούμενη τιμή : 10484332
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -25.24%