Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.afterbirth.gr/
Τρέχουσα τιμή : 16888405
Προηγούμενη τιμή : 5133229
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -69.61%