Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://vmethodos.gr.gg/
Τρέχουσα τιμή : 1816669
Προηγούμενη τιμή : 1995562
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 9.85%