Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kidspeech.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15433590
Προηγούμενη τιμή : 6698905
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.6%