Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amm.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14196132
Προηγούμενη τιμή : 6318914
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.49%