Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mri-volos.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 21679589
Προηγούμενη τιμή : 10151304
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.18%