Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.anatasis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15352107
Προηγούμενη τιμή : 3686611
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -75.99%