Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.drcorp.gr/douka/
Τρέχουσα τιμή : 2700663
Προηγούμενη τιμή : 1998646
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -25.99%