Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.diagnosis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8292025
Προηγούμενη τιμή : 5011164
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.57%