Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.geo.auth.gr/5thISEMG/
Τρέχουσα τιμή : 14442
Προηγούμενη τιμή : 12885
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -10.78%