Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.agrotikos.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2628773
Προηγούμενη τιμή : 2490754
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -5.25%