Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://openarchives.gr/
Τρέχουσα τιμή : 782667
Προηγούμενη τιμή : 596679
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -23.76%